© Rosa Marín Ribas
mailimg
Barcelona 2020

Vàlid XHTML1.0 | CSS3
mapa | VIA-AA | galeria

direcció d'art · disseny de personatges · animacions · gràfics vectorials · disseny personalitzat · fotografia · storyboard · freelance · sprites · maquetació de llibres · estampats de moda · disseny de logotips · modelat 3D
linkedinportfolio illustrationBlogger

en
es
fr

Dades de contacte

Rosa Marín Ribas

Dissenyadora gràfica, web i il·lustradora

mailimg

linkedin portfolio illustration Blogger

textiledesign.elgusanobarrenador.com
pattern.elgusanobarrenador.com
scientificillustration.elgusanobarrenador.com