loader

© Rosa Marín Ribas
mailimg
Barcelona 2020

XHTML1.0 | CSS3 | VIA-AA | gallery

art director · character design · motion graphics · vector graphics · custom design · illustration · animation · illustrations for science · video editing · pixel art · videos · print design · pattern design · book design · 3d illustration · medical illustration

linkedinportfolio illustrationBlogger

es
ca
fr

Video editing
Canulació pilòrica i localització del vague esofàgic per estudiar l'efecte de la secreció àcida a l'estòmac
Watch the video